Στήριξε ένα φοιτητή

Πρόγραμμα "Υποστήριξε έναν Φοιτητή"

Όσο σημαντικό είναι να τελειώσει ένα παιδί το σχολείο σε ένα ασφαλές περιβάλλον, εξίσου σημαντικό για την επιβίωση και την εξέλιξή του είναι να σπουδάσει. Με το πρόγραμμα αυτό μπορείς να ενισχύσεις ένα φοιτητή-απόφοιτο των κέντρων μας καλύπτοντας τα απαραίτητα έξοδά του για διαβίωση, στέγη, διατροφή και ένδυση, καθ’ όλο το διάστημα των σπουδών του, δηλαδή από 3 έως 5 χρόνια. Το κόστος είναι 280€ το χρόνο.

Πρόγραμμα “Υποστήριξε έναν Φοιτητή”

Νέο πρόγραμμα υποστήριξης φοιτητών
Στο πρόγραμμα που έχει αναλάβει ο Σύλλογος εδώ και 26 χρόνια με την ΜΚΟ EOC-CFAO τα παιδιά υποστηρίζονται για δώδεκα έτη φοίτησης. Στόχος είναι να συνεχίσουν τα παιδιά να διαβιούν στα Κέντρα μέχρι να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Για τους φοιτητές μας, ο Σύλλογος εγκαινίασε το 2010 ειδικό πρόγραμμα που τους υποστηρίζει στις σπουδές (δίδακτρα, βιβλία, γραφική ύλη), τη διαβίωση, στέγη, διατροφή και την ένδυσή τους καθ΄όλο το διάστημα των σπουδών τους. Όλα τα παραπάνω καλύπτονται με 280 ευρώ το χρόνο. Μπορείς τώρα να αναλάβεις έναν φοιτητή, ανεξάρτητα από το αν τον υποστήριζες ή όχι όσο ήταν μέσα στο Κέντρο Παιδικής Φροντίδας. Θα αλληλογραφείς μαζί του, θα μαθαίνεις για την πρόοδο και τα σχέδιά του και θα τον στηρίζεις ηθικά σ’αυτή την ευαίσθητη φάση της ζωής του.

Μέχρι σήμερα, έχουν αποφοιτήσει 300 φοιτητές μας και 54 νέοι σπουδάζουν!

Τα Παιδιά μιλούν για εμάς

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ

Για να ξεκινήσει η διαδικασία αναδοχής ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε μερικές εβδομάδες, οπότε ο ανάδοχος παραλαμβάνει τον φάκελο του παιδιού. Από την ημερομηνία αυτή ξεκινά και η υποχρέωση καταβολής των ετήσιων τροφείων σε μία ή περισσότερες δόσεις.